Ik beloof mij in te zetten voor Outer, Haerdt en Troon. Ofwel voor de kerk, gezin, familie, maatschappij en het wereldlijke gezag.

Met deze belofte werd Harry Schurgers in 2018 al opgenomen in de orde van de Rode Leeuw van Limburg. Op 21 januari 2024 viel deze eer Camille Oostwegel senior te beurt. Op basis van zijn persoonlijkheid en inzet voor de schutterij St. Martinus Houthem-St. Gerlach.

45 Jaar geleden ontstond er de behoefte, leden van de bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie aangesloten verenigingen, die zich op bijzondere wijze voor het schutters- en gildewezen in de beide Limburgen verdienstelijk hadden gemaakt, vanwege deze federatie te onderscheiden. Zo werd de Edele Eed-Broederschap van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus opgericht (zie info OLS). Een hele mond vol.

De Broederschap kent drie klassen: Commandeur, Officier en Schutbroeder. Ter vergelijking. De Orde van Oranje-Nassau kent zes ridderlijke graden.

De investituur (plechtige bekleding van iemand), die elk jaar rond de feestdag van de heilige Sebastianus plaats vindt, was dit jaar gepland in de Sint Lambertus Kerk in Helden.

Verzameld werd in het dorpscentrum Kerkeböske waar we werden ontvangen met koffie en vlaai. Om 15.00 volgde de eucharistievering waar alle kandidaten de volgende eed moesten afleggen.

Grootmeester (Anoesjka Koopmans): Broeders/zusters, zijn jullie uit vrije wil en zonder dwang voor het altaar van onze Geemeenschap verschenen om lid te worden onze Gemeenschap, de Ridderorde van de Heilige Sebastianus en zijn jullie bereid het reglement en de regels van de Orde te aanvaarden?

Zijn jullie bereid de regels van onze Gemeenschap na te volgen en jullie in te zetten voor de verspreiding van het geloof, zoals het de plicht is van elk lid van de Orde?

Zijn jullie bereid jullie mede ordeleden bij hun werk voor de grondbeginselen van onze Gemeenschap daadwerkelijk te ondersteunen, voor zover het in jullie vermogen ligt?

Zijn jullie bereid jullie leven zo in te richten dat men aan jullie levenswandel kan merken dat jullie tot onze Orde behoren en jullie door persoonlijk gedrag er van getuigen het eens te zijn met onze Christelijke Gemeenschap?

Nadat de kandidaten de vragen met “Ja, wij zijn bereid” hadden beantwoord, werden de kandidaten één voor één naar voren geroepen en met de Ridderslag tot “schutbroeder/ridder” geslagen.

Na de mis kon wederom in het dorpscentrum onder het genot van een drankje worden nagepraat.

Camiel, namens de gehele Schutterij, gefeliciteerd met deze titel.

Hieronder volgt een kort beeldverslag van de dag.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!