Koningsvogelschieten

REGLEMENTEN

Niet-leden als Schutterskoning:

  • indien je de titel ‘Schutterskoning’ wint door het afschieten van de vogel dan mag je als niet-lid alleen uittreden in jacquet (het jacquet moet je zelf huren/aanschaffen)
  • wil je uittreden in uniform, dan dien je voor minstens 2 jaar, lid te worden van onze vereniging (kostuum wordt bekostigd door de vereniging)
  • als Schutterskoning wordt van je verwacht dat je aanwezig bent bij de door de vereniging geplande activiteiten

De rechten van de koning

Uit het huishoudelijk regelement: Het koningschap gaat in direct na het schieten, tenzij vooraf anders bepaald, en eindigt nadat de nieuwe koning de eer heeft behaald. De koning kan zich doen vergezellen van een koningin, dit naar eigen keuze. Wanneer de koning bij uitvoeringen wordt vergezeld door een koningin dan heeft hij tevens recht op een gelijke eenmalige vergoeding van 150 euro voor haar jurk. De kosten voor het huren of kopen van een jurk en bloemen zijn voor rekening van de koning(in). De koning is gedurende zijn koningschap toegevoegd bestuurslid der vereniging.

De plichten van de koning

De koning dient de vereniging gedurende zijn koningschap op een waardige wijze te vertegenwoordigen. De koning is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het koningszilver. Op de dag van het koningsvogelschieten behoort hij alle leden der vereniging te trakteren, naar eigen goeddunken. Voorafgaand aan het nieuwe schuttersseizoen dient de schutterskoning tijdens de jaarmis de vereniging een koningsplaat te schenken, welke bevestigd dient te zijn aan de zilveren koningsvogel. De nieuwe koningsplaat dient in overleg met het bestuur aangekocht te worden in een goed bij het huidig zilver passende opmaak en kwaliteit. De koning zorgt voor de vervaardiging van een nieuwe koningsvogel voor het opvolgend koningsvogelschieten en de bordjesdrager voor het trekken van de kar waarop de koningsvogel naar de schuttersweide wordt vervoerd. De koning wordt geacht de schutterij te representeren tijdens alle schuttersfeesten, maar ook overige activiteiten in en buiten Houthem. De koning dient te zorgen voor een bordjesdrager t.b.v. de schuttersfeesten. De koning en zijn eventuele koningin worden geacht de geldende normen van de OLS-federatie en schuttersbond na te leven.

Vrouwelijke koning

Sinds 2005 is het binnen de schutterij ook voor vrouwen mogelijk om mee te strijden om de koningseer. Voorwaarde hiervoor is eveneens geüniformeerd lidmaatschap en minimaal 18 jaar oud. Alle gerechtigde dames worden meegeloot in de schietvolgorde. Wat betreft rechten en plichten gelden dezelfde voorwaarden als voor mannelijke koningen.

Mocht een vrouw de koningseer behalen dan verkrijgt zij eveneens de titel van Schutterskoning (niet koningin). De vrouwelijke schutterskoning vertegenwoordigt de vereniging in principe in schuttersuniform met koningszilver en koningskroontje op het hoofddeksel. Alternatief hiervoor is dat zij zich doet vergezellen door een leenkoning (bv. echtgenoot/partner/vader) en zelf als koningin in jurk naar buiten treedt. Deze leenkoning is gekleed in jacquet en draagt het koningszilver en koningskroon op zijn hoed. De kosten voor het huren of kopen van het jacquet zijn voor rekening van de koning(in). Voor een leenkoning geldt eveneens een tegemoetkoming in de kosten van 150 euro, peildatum 2007.

Keizerschap

Degene die drie achtereenvolgende jaren het koningschap der vereniging heeft behaald wordt geëerd met de titel Keizer der Schutterij voor de verdere duur van zijn leven. De keizer kan zich doen vergezellen door een keizerin, dit naar eigen keuze. Ook de keizer dient de geldende reglementen van OLS-federatie en schuttersbond na te leven. Het uitdragen van het keizerschap start op het samen met de eventueel regerende keizer en het bestuur vastgestelde termijn.

Mocht een vrouw het keizerschap behalen dan verkrijgt zij eveneens de titel van Schutterskeizer (niet keizerin). De vrouwelijke schutterskeizer vertegenwoordigt de vereniging in principe in schuttersuniform met keizerszilver en keizerskroontje op het hoofddeksel. Alternatief hiervoor is dat zij zich doet vergezellen door een leenkeizer (bv. echtgenoot/partner/vader) en zelf als keizerin in jurk naar buiten treedt. Deze leenkeizer is gekleed in jacquet en draagt het keizerszilver en keizerskroon op zijn hoed. De kosten voor het huren of kopen van het jacquet jurk en bloemen bij elk optreden zijn voor rekening van de keizer(in). Voor een leenkeizer geldt eveneens een tegemoetkoming in de kosten van 150 euro, peildatum 2007. In overleg met het bestuur is een extra tegemoetkoming in de kosten van de kleding mogelijk per periode van 3 jaar.

Burgervogelschieten

Op de dag van het koningsvogelschieten wordt ook de strijd om de titel van Burgerkoning gestreden met de zware schuttersbuks op een houten koningsvogel. Aan deze titelstrijd kunnen alle Houthemse burgers en begunstigers van de schutterij deelnemen. Uitgesloten van deelname zijn alle leden van St.Martinus. Aanmelden kan door inschrijving op de dag van het Burgervogelschieten op de schuttersweide. De strijd om het burgerkoningschap begint met ereschoten door de regerend burgerkoning en de nog regerende schutterskoning, gevolgd door een door het bestuur samen te stellen lijst van eregasten met het recht op ereschoten. Daarna volgen de ingeschreven deelnemers op volgorde van inschrijving.
De burgerkoning heeft recht op de eer van het Burgerkoningschap dat kenbaar wordt gemaakt door uitreiking van de wisseltrofee Burgerkoning en de sjerp met titel Burgerkoning en jaartal. De burgerkoning wordt geacht zijn titel uit te dragen op het aansluitende koningsbal. De burgerkoning beheert de wisseltrofee tot het opvolgende jaar en zorgt voor het teruggeven van de beker tijdens het opvolgende burgervogelschieten.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *