Wat doe je als een lid van het klaroenkorps aangeeft te willen overstappen op een wat lichter muziekinstrument. Dan ga je uiteraard kijken wat mogelijk is en wat wenselijk is. Wat wenselijk is, is een lichter instrument binnen de produktlijn (Vancore) waar op dit moment binnen het klaroenkorps op wordt gespeeld. Wat mogelijk is, is een ander verhaal.

Met een negatief resultaat in 2023 en meer negatieve resultaten in het verschiet, is het wat onze uitgaven betreft voorzichtigheid geboden. Er moest daarom worden gezocht naar een andere oplossing.

Een oplossing die werd gevonden bij het Elisabeth Strouven Fonds. Het Elisabeth Strouven Fonds, dat haar naam ontleent aan de Maastrichtse Elisabeth Strouven, die in de zeventiende eeuw zorgde voor zieken en armen in Maastricht, steunt initiatieven die te maken hebben met mens,  cultuur en natuur, en heeft daarbij specifieke aandacht voor meedoen, educatie en de ontwikkeling van talent.

14 december werd een aanvraag ingediend en 15 januari, kregen we het bericht dat niet alleen onze aanvraag was goedgekeurd. Maar dat men had besloten de volledige aanschaf van een muziekinstrument te steunen.

Wij danken het Elisabeth Strouven Fonds voor deze steun.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!