Foto Theo annonce overlijden 04-11-2021 zw

Tot onze droefheid is onze erevoorzitter en oud-keizer en -generaal Theo Schrooders op 90-jarige leeftijd overleden. Vele jaren was Theo lid van onze schutterij.

In 1954 begon Theo als tamboer bij onze vereniging, maar al gauw bleken de ambities op een ander vlak te liggen. In 1957 werd hij namelijk voor de eerste keer schutterskoning, samen met zijn echtgenote Mia en ze trouwden in dat jaar zelfs in schutterseer. In 1978, 1984 en 1985 en 1986 behaalde hij deze titel eveneens waardoor hij zich vanaf 1987 schutterskeizer mocht noemen. Dit tot grote vreugde van zíjn Mia die hem vanzelfsprekend als keizerin ging vergezellen. In 2004 gaf hij zijn keizerstitel door aan Harry Schurgers en nam hij de generaalstitel op zich. Dit tot zijn gezondheid het niet meer toeliet, maar hij bleef ons vanaf de zijlijn volgen.

Bestuurlijk was Theo ook onmisbaar voor onze vereniging. Vanaf 1983 als bestuurslid, in 1984 als vicevoorzitter en van 1985-1996 als voorzitter, aansluitend tot 2010 als vicevoorzitter. Ook was hij sinds 29 april 1989 trots drager van zijn koninklijke onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje-Nassau”, sinds 24 januari 1999 de “Orde van de Rode Leeuw” (afk.) en sinds 24 maart 2019 onze erevoorzitter.

Waar mogelijk was hij bij onze activiteiten in Houthem aanwezig en genoot daarbij zichtbaar, zoals toen kleinzoon Kevin de schutterskoningstitel behaalde en toen hij tijdens onze recente jaarmis voor zijn 90e verjaardag in het zonnetje werd gezet.
Een lief mens is van ons heengegaan en wij zullen hem gedenken met diep respect en dankbaarheid. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Theo, dankjewel voor alles en rust zacht!

Houthem, 4 november 2021

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!