Vanochtend, op pinksterzondag 23 mei 2021, vond in Houthem de Heilige Sacramentsprocessie plaats. Om 10.00 uur was er eerst een Heilige Mis in de Houthemse St. Gerlachus parochiekerk. Het parochiebestuur had besloten in deze lastige coronatijd om de processie wel door te laten gaan, zij het in afgeslankte vormBuurt” waarbij hij werd vergezeld van een 3-tal acolieten en een afvaardiging van zangkoor, Brassband en Schutterij. Natuurlijk waren wij bereid om hieraan mee te werken. Voor onze vereniging waren het commandant Rick Kulmer, vaandeldrager Aloys Ackermans, grenadier Michelle Oostwegel en uiteraard schutterskoning Kevin Schrooders. Diverse overige leden gaven langs de kant acte de présènce als blijk van saamhorigheid en broederschap. Het rustaltaar was de Gerlachuskapel aan de Onderstestraat en deze werd voor deze gelegenheid 2x bezocht. Na het gebed en de zang klonk het saluutschot bij het rustaltaar en werd er richting de H. Gerlachuskerk gemarcheerd voor de afsluiting. Aansluitend werd er bij het verenigingslokaal nog even nagekeuveld en alvast een begin gemaakt aan de Wist-U-Dat’s van ons nieuwe kwartaalblad, want ook dat gaat natuurlijk gewoon verder. Fijne pinksteren allemaal!

1 2 3 4 DSC_0660 5

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!