Op dinsdag 20 juli 2021 vond in Gemeenschapshuis De Holle Eik de jaarvergadering van onze vereniging plaats. De vorige was door corona al veel te lang geleden en natuurlijk zijn er ook jaarlijkse verplichtingen die alleen tijdens een algemene ledenvergadering kunnen worden afgewikkeld. Dus zaten we gisteren eindelijk weer met de bubs bij elkaar.

De agenda was bewust beperkt tot de meest noodzakelijke punten zoals onder andere jaarverslagen, afsluiten van de financiële administratie en de bestuursverkiezing. Dit jaar was onze voorzitter Harry Schurgers aftredend en hij had vorig jaar al te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te willen stellen. Klaroenblazer Dirk Van Melick heeft daarop aangegeven zijn plek te willen overnemen en de leden waren het unaniem met hem eens. Dus werd het spreekwoordelijke stokje meteen overgedragen en ruilden de heren van plek. Uit handen van de nieuwe voorzitter ontving Harry een kleinigheidje en een luid applaus voor al zijn inzet in de afgelopen jaren. Tevens werd meteen kenbaar gemaakt dat het secretariaat definitief zal worden overgenomen door Willem Selten en werd Jef Pluijmen benoemd tot vicevoorzitter.

De vergadering werd vervolgens gesloten en aansluitend was er nog tijd om samen bij te kletsen na al die tijd. Daar bleek maar weer dat zelfs corona onze vereniging niet klein krijgt, want het was weer meteen als vanouds.

Uiteraard staan we later dit jaar uitgebreid stil bij de overdracht -tijdens de jaarmis op zondag 22 augustus 2021- waar letterlijk de hamer wordt doorgegeven.

 

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!