Gisterenavond vond in de Hoeskamer van Gemeenschapshuis de Holle Eik onze najaarsvergadering plaats. Deze was erg druk bezocht en dat was ook wenselijk, want er stonden een aantal belangrijke punten op de agenda. Een tipje van de sluier kunnen we wel al oplichten:

-> Er is opnieuw gesproken over de intentie van het bestuur om in 2024 een bondsschuttersfeest te organiseren in Houthem. Hierbij is unaniem besloten dat we een 2-daags weekend willen waarbij op zondag uiteraard het schuttersfeest plaatsvindt en op zaterdag het Houthems Zestalschieten met aansluitend een Houthemse avond. We zitten nog in de beginfase van de organisatie, dus qua inhoud kunnen we er nog weinig over zeggen. Houd onze socials daarom goed in de gaten. Maar zoals al eerder aangegeven, het schuttersweekend in Houthem gaat plaatsvinden in het weekend van 25 en 26 mei 2024.

-> Er is gestemd om de uitnodigingen van de gastschuttersfeesten in Sint-Martens-Voeren en Berg & Terblijt en het OLS in Born aan te nemen. Dit zorgt meteen voor een nóg drukkere agenda in augustus/september 2023, maar dan hebben we wel wat om naar uit te kijken.

-> Er heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. Jef Pluijmen en Renate Hambeukers waren aftredend waarbij de laatste zich niet herkiesbaar heeft gesteld. Na ruim 13 jaar was het langzaam tijd voor een nieuwe secretaris en daarnaast wil Renate zich meer gaan richten op de administratieve taken rondom de te organiseren activiteiten van de vereniging. Ook blijft ze actief in de redactie van het kwartaalblad. Danique Broers is haar opvolgster. Naast Danique hadden ook Nick Jansen (koning red.) en Rick Kulmer (oud-commandant) zich opgegeven voor een bestuursfunctie. Hierdoor is het bestuur uitgebreid van 5 naar 7 personen. Een mooie ontwikkeling gezien het feit dat in deze tijd de animo voor een bestuursfunctie niet overal even groot is. Bij ons dus wel, welkom dame en heren en succes in jullie nieuwe rol! En Jef, fijn dat je nog 3 jaar mee wil bouwen aan een nóg grotere en fijnere vereniging!

-> Door de wijziging van secretariaat zal op korte termijn de daadwerkelijke overdracht plaatsvinden welke gepaard gaat met communicatie over het nieuwe postadres en de nieuwe taakverdeling van de beide dames. Maar dat komt vast helemaal goed!

-> Zowel de schietploeg als het klaroenkorps hebben hun toekomstvisie met het bestuur gedeeld en voorzitter Dirk heeft een aantal personele wijzigingen doorgegeven zodat alle aanwezige leden op de hoogte zijn van wat er speelt binnen de vereniging. Ook erg belangrijk, want zo kunnen we elkaar het beste ondersteunen waar nodig.

-> We hebben een nieuwe geestelijk adviseur in de persoon van Constantijn Dieteren. Hij is tijdelijk aangesteld als administrateur van de parochies Houthem, Broekhem en Berg en Terblijt en zal John Burger opvolgen als onze geestelijk adviseur. Generaal Harry vroeg hem heel vrijblijvend of hij deze taak op zich wilde nemen en hij kon niet anders dan volmondig “Ja” zeggen. Welkom meneer Dieteren!

-> Last but not least was er de altijd positieve en opbouwende toespraak van onze beschermheer Jan Wortmann die voor de gelegenheid weer het reisje Den Haag-Houthem heeft gemaakt. Wat zijn we bijzonder trots op hem dat hij ons op zijn respectabele leeftijd nog zo’n warm hart toedraagt en ons met raad en daad bij staat. Want zoals hij gisterenavond zelf zei: “Ik ben beschermheer voor het leven”. En daar zijn we maar wát blij mee!

Om 20.00u werd de vergadering geopend met de christelijke groet en deze werd omstreeks 22u weer gesloten. Daarna werd nog even gezellig na-geborreld.

LEVE SINT MARTINUS!

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!