Ontvangst van de schutterijen (19 waarvan 12 bondsschutterijen en 7 gastverenigingen) en de bezoekers