Afgelopen zondag was voor ons dorpje Houthem een drukke maar mooie dag. Die begon met de H. Sacramentsprocessie en eindigde met het Houthems Zestalschieten 2023. Maar laten we bij het begin beginnen..

’s Zaterdags voorafgaand aan deze drukke dag werd er al hard gewerkt aan de opbouw voor het Houthems Zestalschieten. De tenten werden geplaatst en ingericht, de WC-wagen werd geïnstalleerd en de banken en parasols werden op de plek gezet. Ging ook nog het aggregaat niet aan, dus was daar onze held George Frissen van Frissen Groen Techniek die samen met zijn medewerkers regelde dat we hun aggregaat konden gebruiken. Heel hartelijk dank! Van al het harde werk hadden de schutters al flink honger gekregen, dus werd de barbecue aangestoken en sloten we de zaterdagavond gezellig samen af. Omdat de tenten en materialen niet alleen achter konden blijven, is onze voorzitter met een aantal jeugdleden blijven bivakkeren. De kinderen hebben zich kostelijk geamuseerd en dat was de ochtend erna ook te zien aan de kleine oogjes.

Om 09.00 uur verzamelden onze schutters zich bij Gemeenschapshuis de Holle Eik om samen richting de H. Gerlachuskerk te marcheren voor de Hoogmis ter ere van de Heilige Sacramentsprocessie die elk jaar op pinksterzondag plaatsvindt. De Hoogmis werd voorgedragen door de kersverse 29-jarige kapelaan Jijomon Oonattu Joy van de Parochiefederatie Valkenburg. Aansluitend stelden we ons op op de “Kerkweg” en marcheerden we in processiemars via Sint Gerlach naar Vroenhof om achter langs Nobamacare en via de Putweg bij onze Martinuskapel uit te komen voor het eerste rustaltaar. Het zonnetje scheen al goed dus het was al vroeg erg warm. Vervolgens marcheerden we achter de voetbalvelden langs en via de Kromme Steeg richting het voormalige Belgisch Rijwielhuis om zo via de Onderstestraat bij het tweede rustaltaar, de Gerlachuskapel uit te komen. Aansluitend marcheerden we terug naar de H. Gerlachuskerk voor de afsluiting van deze mooie ochtend.

En toen was het al snel laat geworden, dus hop! Snel omkleden en klaarmaken voor het Houthems Zestalschieten. Het springkussen en onze muzikale ondersteuning waren inmiddels al in gereedheid gebracht, dus het feest kon beginnen. De bezoekers druppelden langzaam het terrein op en de inschrijvingen werden in orde gemaakt. Vervolgens werd er geloot en werd er een begin gemaakt aan de wedstrijd om de wisselbeker en de eeuwige roem. De strijd was nog niet zomaar gestreden, het ging aardig gelijk op tussen de meeste teams. Na 2 ronden schieten en heel wat gezelligheid was het tijd om te kavelen voor de 1e en 2e plaats, voor de 3e en 4e plaats en voor de 5e en 6e plaats.

Uiteindelijk was de uitslag als volgt:

1. Veer Scheete Op Scherrep van Rachelle Gelders met 44 punten na kaveling
2. De Echte Sjötte van Eric Schrooders met 43 punten na kaveling
3. Ummer de Neave van Michael Limpens met 41 punten na kaveling
4. De Kogel van Sint Gerlach van Wim Derks met 39 punten na kaveling
5. De Knolliedots van Frank van Weers met 33 punten na kaveling
6. Perry en zien Snollebollekes van Perry Huiskes met 27 punten na kaveling
7. Family Time van Jelle vd Windt

Bij de jeugd was het ook erg spannend. Uiteindelijk was daar de uitslag:

1. Jules Hollanders
2. Tess Van Melick
3. Roana Hessels
4. Stijn Van Melick
5. Ravi Hessels

Het eremetaal werd uitgereikt waaronder voor Jules en de eerste 3 zestallen een heuse beker, de rest van de kinderen kreeg een medaille uitgereikt en natuurlijk mochten Rachelle en haar team de wisselbeker (weer) in ontvangst nemen. En daar gingen ze maar wát graag mee op de foto!

Na deze lange dag werd snel opgeruimd en ging iedereen moe maar voldaan huiswaarts.

Hierbij willen we een speciaal woord van dank richten aan:

  • George Frissen en Frissen Groen Techniek voor het last minute mogen gebruikmaken van het aggregaat
  • Ivonne van het Leienhoes in Wijlre voor het mogen gebruikmaken van het springkussen,
  • Raoul Backus voor het mogen gebruikmaken van de microfoon en de box
  • Marcel Pinckers voor het mogen gebruikmaken van de koeling
  • Alle andere leveranciers en sponsoren voor hun geleverde diensten
  • Alle zestallen voor hun deelname, gezelligheid en sportiviteit

En natuurlijk al onze leden die het hele weekend keihard hebben gewerkt om dit mooie evenement toch elk jaar weer mogelijk te kunnen maken. We hopen dat iedereen kan terugkijken op een topdag en dat we volgend jaar -in ons jubileumjaar en schuttersweekend- iedereen weer mogen begroeten.

WELLICHT TEN OVERVLOEDE: Het Houthems Zestalschieten 2024 vindt volgend jaar NIET plaats in het pinksterweekend, maar -als alles doorgaat- in het schuttersweekend op zaterdag 25 mei 2024. Noteer dit weekend maar alvast in jullie agenda, want dan gaan we er weer een onvergetelijk feestweekend van maken.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!