Planning

Het is de bedoeling dat u ook wat inzage krijgt in de planning van het schuttersfeest. En dan met name de fase voorbereiding.

De einddatum van de fase voorbereiding staat vast. 1 mei 2024 moeten alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Voor elke werkgroep heeft u hier kunnen lezen, wat de verantwoordelijkheden zijn van de werkgroepen. Op basis van deze verantwoordelijkheden, de onderlinge afhankelijkheden tussen de werkzaamheden binnen de verschillende werkgroepen en de eventueel van toepassing zijnde termijnen van externe instanties, is door elke coordinator van de werkgroep een planning gemaakt.

Voor elke maand is door elke coordinator gedefinieerd wat aan het einde van de maand moet zijn gerealiseerd. Hoe dit wordt gerealiseerd, is aan de werkgroep om in te vullen.

Elke maand is er een overleg waarin de coordinatoren aangeven wat is gerealiseerd en wat niet is gerealiseerd en waarom een bepaald doel niet is gerealiseerd. In elke planning is wat ruimte voor uitloop opgenomen.

Indien nodig en mogelijk wordt de planning aangepast. Indien nodig kunnen ook de verantwoordelijkheden worden aangepast.

Zoals gezegd. De einddatum staat vast. Daar kan niet in worden geschoven. Het is wel mogelijk om extra middelen in te zetten. Om het programma wat aan te passen. En om de doelstellingen wat aan te passen.

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!