Dat was me het dagje wel. Een kleine week geleden beleefden onze schutters de dag waar ze het hele jaar op hebben gewacht. Behalve de huidige schutterskoningen, want voor hen kon het jaar niet lang genoeg duren. Ad Jansen, onze schutterskoning en Ruud Drukker, onze burgerkoning, waren maar wát trots op hun behaalde titels en droegen het zilver resp. het lint vol enthousiasme. Maar aan alles komt een eind. Maar niet voordat we beide heren nog even lieten genieten.

Eerst werd ’s morgens de schuttersweide was omgetoverd tot een gezellig schietterrein waar nieuwe dromen uit mochten komen. Omstreeks 12.30u marcheerde de schutterij richting het huis van Tonie, onze marketentster, waar schutterskoning Ad klaarstond om voor de laatste keer in te treden in zíjn vereniging. Samen met zijn neefje die de schuttersvogel begeleidde marcheerden we naar Café ’t Wit Paerd voor het inmiddels traditionele rondje van de koning. En aangezien het de laatste keer is dat we dit van uitbater Fred Jongen ontvingen, legden we dit uiteraard op de gevoelige plaat vast. Aansluitend marcheerden we richting de schietweide waar het defilé werd afgenomen voor onze koningen en alle genodigden van die middag. Na het defilé vonden de toespraken van de burgemeester, de geestelijk adviseur en onze voorzitter Harry Schurgers plaats. Waar burgemeester Scheijen sprak over het belang van burgers om zich in te blijven zetten voor de cultuur in en om het dorp en Pastoor Burger bad dat de vogel het lang genoeg zou uithouden om er een spannende strijd van te kunnen maken, sprak voorzitter Harry tot eenieder die het maar horen wilde dat hij trots was op zíjn vereniging.

Na de ereschoten kon de strijd dan echt beginnen. Zowel de burger- als de schutterskoningsvogel gaven zich niet snel gewonnen. Na 12 ronden en 120 schoten was de burgervogel de eerste die het voor gezien hield. Ben Mulder schoot de vogel af. Geen Houthemnaar, maar niet minder welkom. Hij kwam eigenlijk met onze schuttersvriend Benji mee, voor de gezelligheid. En nu was hij burgerkoning! Hij kon zijn lol niet op. Rondje om de mast, zoals gebruikelijk, hij genoot met volle teugen. Onder de schuttersvogel werd het ook langzaam spannend. De vogel spleet en zakte, maar bleef hangen en gaf zich nog niet snel gewonnen. Naast de schutters waar je het van verwachtte dat ze doorschoten, zaten er ook verrassingen tussen. Zelfs voorzitter Harry had er zin in en ging er echt voor. Maar de grootste verrassing was wel dat na 18 ronden en 188 schoten onze officier Jef Pluijmen de vogel naar beneden haalde. Eerste keer onder de buks en meteen koning! Dat doen niet veel schutters hem na. En hij glimlachte dan ook van oor tot oor. Na even van de schrik te zijn bekomen namen de hoogheden samen met provoost generaal Oostwegel en beschermheer Wortmann plaats op het bordes van het prachtige Chateau Sint Gerlach voor het defilé, ze traden in en we marcheerden samen naar ons verenigingslokaal De Holle Eik alwaar we ónze koningen toonden aan het aanwezige publiek. Maar er moest natuurlijk ook worden opgeruimd op de wei. Na dat te hebben gedaan gingen we allemaal samen naar ons verenigingslokaal om te vieren dat we twee koningen rijker waren. Het klaroenkorps gaf nog een serenade ter ere van de beide koningen en daarna werd er gezellig feest gevierd. Precies zoals het hoort, als schutters onder elkaar !

Check de foto’s op onze facebookpagina!

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!