Afgelopen zondag stond voor Schutterij Sint Martinus Houthem-St. Gerlach in het teken van ons bestaan. We staan stil bij ons (inmiddels alweer 420-jarig) bestaansrecht tijdens onze jaarmis, herdenken onze overleden leden tijdens de kranslegging, bedanken onze leden tijdens het schuttersmaal en huldigen onze jubilarissen. Deze mooie dag stond afgelopen zondag op het programma en we hebben ervan genoten.

Allereerst startte onze dag bij het verzamelen in ons verenigingslokaal, Gemeenschapshuis De Holle Eik in Houthem. Daar waar we altijd samen komen om onze activiteiten te starten, stond vandaag een wel heel speciaal persoon ons op te wachten. Namelijk: onze nieuwe schutterskoningin. En wat zag ze er adembenemend uit, vinden jullie ook niet?

Om iets voor half 10 marcheerden we richting H. Gerlachuskerk voor de jaarmis 2019, die onze jubilaris Pastoor Burger leidde. Het kerkkoor zong, het Klaroenkorps speelde en de erewacht stond op het altaar, het was een prachtige mis.

Aansluitend daaraan marcheerden we in processiemars richting het graf van het laatst overleden lid van onze vereniging, Mia Schrooders-Herben, voor de kranslegging. Onze officier Arno Roeloffzen bad het onze lieve vader en het wees gegroet Maria, het bloemstuk werd op het graf gelegd, de saluutschoten werden afgevuurd en The Last Post galmde over het kerkhof.

Nadat we stil stonden bij de leden die wij helaas moeten missen, maar natuurlijk wel van bovenaf op ons neerkijken, was het tijd voor de jaarlijkse groepsfoto. Dit jaar hebben we gemeend deze bij de ingang van de kerk te maken, wat uiteindelijk ook een goede keus bleek, want de foto is super mooi geworden.

Nadat alle foto’s gemaakt waren, marcheerden we richting De Holle Eik voor het schuttersmaal. Ook dit jaar weer super verzorgd door het kasteleinspaar Henri & Angèle Frijns. Alle leden incl. aanhang mocht zich tegoed doen aan het lekkers dat voor ons was klaargezet. En zo’n laat ontbijt, bijna brunch, smaakt altijd heerlijk.

En dan begint het leukste van de ochtend, het in het zonnetje mogen zetten van de jubilerende leden die onze vereniging op hun eigen manier een warm hart toedragen. Dit jaar waren dat Pastoor Burger (12,5 jaar), Camille Oostwegel Jr. (25 jaar) en Theo Schrooders die maar liefst 65 jaar lid is van onze vereniging. Aangezien Camille Oostwegel Jr. er helaas niet bij kon zijn vanwege o.a. de doop van zijn pasgeboren zoon Spencer Thomas, heeft zijn zus Michelle Oostwegel de honeurs waargenomen. Camille heeft aangegeven heel blij te zijn met onze geste.
Pastoor Burger had ook een drukke morgen, hij leidde na onze jaarmis de Heilige Mis in Berg en Terblijt, maar was uiteraard op tijd terug voor zijn eigen huldiging. Hij werd door onze voorzitter Harry even goed in het zonnetje gezet en heeft ons beloofd minimaal de eerstvolgende 12,5 jaar nog onze geestelijk adviseur te willen blijven. Daar zijn we heel blij mee.

Theo Schrooders, 65 jaar lid. Voorzitter Harry nam in zijn speech “even” op wat Theo in zijn schutterscarrière zo allemaal heeft mogen meemaken en dat is heel wat. Theo heeft diverse functies bekleed binnen onze vereniging, van bestuurslid naar voorzitter en vicevoorzitter en van koning naar keizer en generaal. Niet zomaar functies, daar heb je een schuttershart voor nodig en dat heeft onze Theo zeker. Hij is tevens Lid in de Orde van Oranje Nassau en Lid van de Edele Eed-Broederschap van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Een hele mond vol. Dus de vereniging heeft daar graag nog een titel aan toe gevoegd: Erevoorzitter! Want dat is wat Theo verdient. Hij ontving hiervoor een oorkonde en een prachtig boeket bloemen. Hij kon al die jaren al die taken niet zomaar volbrengen, daar had hij ook een steunpilaar bij nodig. Dat was zijn Mia. Mia de echtgenote, koningin, keizerin, waar Theo was was Mia en andersom. Helaas is Mia zoals bekend onlangs overleden, maar nog altijd in onze gedachten.. Theo sprak de aanwezigen kort toe en benoemde dat hij bijzonder blij was met onze aanwezigheid tijdens het afscheid van zijn lieve Mia.

Aansluitend werd ook een nieuwe commandant benoemd, in de persoon van Rick Kulmer. Hij legde in het bijzijn van alle aanwezige leden de eed af en werd door Pastoor Burger gezegend terwijl hij het puntje van ons vaandel goed vasthield. Het koningspaar werd in het zonnetje gezet met hun nieuwe uitmonstering en het kasteleinspaar werd bedankt voor hun medewerking en steun het afgelopen schuttersjaar.

Nu kan het schuttersseizoen écht beginnen!

Maquette H. Gerlachuskerk
Maquette H. Gerlachuskerk
Aanmarcheren kerk
Aanmarcheren kerk
H. Mis
H. Mis
Kranslegging
Kranslegging
Saluut
Saluut
Groepsfoto 2019
Groepsfoto 2019
Koningspaar 2019
Koningspaar 2019
Koningspaar en jubilaris Theo Schrooders
Koningspaar en jubilaris Theo Schrooders
Schuttersmaal
Schuttersmaal
Schuttersmaal
Schuttersmaal
Schuttersmaal
Schuttersmaal
Huldiging jubilaris Theo Schrooders 65 jaar
Huldiging jubilaris Theo Schrooders 65 jaar
Bedankje Camille Oostwegel Jr. 25 jaar
Bedankje Camille Oostwegel Jr. 25 jaar
Huldiging jubilaris Pastoor Burger 12,5 jaar
Huldiging jubilaris Pastoor Burger 12,5 jaar
Bevordering commandant Rick Kulmer
Bevordering commandant Rick Kulmer
Bedankje koningspaar 2019
Bedankje koningspaar 2019
Bedankje kasteleinspaar Henri & Angèle Frijns
Bedankje kasteleinspaar Henri & Angèle Frijns
0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!