Op zondag 24 maart wordt het Houthems schuttersseizoen afgetrapt met de traditionele jaarmis in de Parochiekerk H.Gerlachus om 9.30 uur. Deze heilige mis voor levende en overleden leden van onze schutterij wordt opgeluisterd door ons klaroenkorps en de vaandelwacht op het altaar. Na het binnenmarcheren van de schutterij in de kerk nemen alle schutters plaats in de kerkbanken.

Na de jaarmis bezoekt de schutterij in vol ornaat het kerkhof en hier klinken na een kort schuttersgebed de klanten van The Last Post op klaroen en de saluutschoten uit de geweren ter nagedachtenis aan alle overleden leden van de vereniging.

Aansluitend vertrekt de schutterij naar het verenigingslokaal De Holle Eik voor het schuttersmaal en de huldiging van de jubilarissen Tonia Haagmans (25 jaar lid) en Dave Roumans (12,5 jaar lid), die gepast gehuldigd worden door de vereniging, de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en de OLS-federatie. Na deze huldiging is er een gezellige schuttersmiddag.

 

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!